ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്കു നേരെ നോക്കി ആക്രോശ പ്രകടനം നടത്തി പാക് ക്രിക്കറ്റര്‍

54

എടാ മരമണ്ടാ നങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് മുള്ളിയാൽ മുങ്ങി പോകും നിങ്ങള്…വാഗ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പതാക താഴ്ത്തല്‍ ചടങ്ങിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്കു നേരെ നോക്കി ആക്രോശ പ്രകടനം നടത്തി പാക് ക്രിക്കറ്റര്‍ ഹസന്‍ അലി.