കട ഉടമസ്ഥയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചോടുന്നു CCTV വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

120