ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മികച്ച കളിക്കാരൻ മാത്രമല്ല മികച്ച മനുഷ്യനും ആണ് .

226

Watch video