ഞെട്ടിച്ചു!! ആനന്ദം നായിക അനാര്‍ക്കലിയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌

159

ആനന്ദത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ നടിയാണ് അനാർക്കലി മരിക്കാർ .എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അനാർക്കലി വാർത്തയിൽ ഇടം നേടുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ പേരിൽ ആണ് .ഞെട്ടിച്ചു!! ആനന്ദം നായിക അനാര്‍ക്കലിയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌.