ദേവി പാർവതിയുടെ വേഷത്തിൽ നിന്നും ഈ നടിയെ മാറ്റാൻ കാരണമായ നടിയുടെ വിവാദ ഹോട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇതാണ്

1187

കൈലാസനാഥൻ സീരിയലിലെ ദേവി പാർവതിയുടെ വേഷത്തിൽ നിന്നും ഈ നടിയെ മാറ്റാൻ കാരണമായ നടിയുടെ വിവാദ ഹോട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇതാണ്