നയൻ‌താര അതീവ സുന്ദരിയായി നയന്‍താര, ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം.

196

നയന്‍താര മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് കോലമാവ് കോകില.അതിലെ യോഗി ബാബുവും നയൻതാരയും അഭിനയിച്ച ഒരു ഗാനം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തരംഗമാണ് .നയൻ‌താര അതീവ സുന്ദരിയായി നയന്‍താര, ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം.