നവ്യ നായരുടെ പുതിയ ഫോട്ടോസ് , ഈ മാറ്റം നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കും .

448

നവ്യ നായർ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ പങ്ക് വെച്ച ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ശരിക്കും ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ .നവ്യയുടെ വണ്ണം ഒക്കെ പോയി പണ്ട് സിനിമയിൽ വന്ന അതേ കുട്ടി പോലെ ആയി .