നി പ വൈറസ് ബാധയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്ന രണ്ട് പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു – വീഡിയോ

6