പത്താം ക്ലാസുകാരനെ അദ്ധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അതി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക

46

പത്താം ക്ലാസുകാരനെ അദ്ധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അതി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക ;രാജസ്ഥാനിലാണ് സംഭവം സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു .സ്‌കൂളിലെ കായികാദ്ധ്യാപകൻ ആയ ജഗ്മോഹൻ നീന ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തത്