പഴയ കാമുകി എത്തി അതും ഹോട്ടലിൽ ഭാര്യയോടൊത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ

3191

പഴയ കാമുകി എത്തി അതും ഹോട്ടലിൽ ഭാര്യയോടൊത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്ത പണി അവസാനം വല്ലാത്തൊരു ചതിയായിപ്പോയി .ഒരു തമാശക്കായി ഒരു ചാനെൽ പ്രോഗ്രാം അവതാരകരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഭാര്യക്ക് ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് സംഭവം പക്ഷേ കളി കാര്യമായോ ??