പ്രമുഖനായ ഒരു മലയാളം നടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി അപമാനിക്കുന്നത് കാണു

224

പ്രമുഖനായ ഒരു മലയാളം നടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി അപമാനിക്കുന്നത് കാണു വച്ച് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ കുറ്റം പറയാനുമൊക്കില്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങള്ക്ക് മനസിലാകും സംഭവം വൈറലാണ് .കാരണം ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആണ് അതിനായി ആണ് അവരെ അവിടിരുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് തന്റെ നേരെ ഉള്ള ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളിൽ വല്ലാതെ പ്രകോപിതമാനവുകയാണ് നടൻ ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ പരിപാടിയിലാണ് സംഭവം