മലയാള സിനിമയെ ഞെട്ടിച്ചു കമ്മാര സംഭവം ടീസർ ,കാണുക.

367

ദിലീപിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയായ കമ്മാര സംഭവം ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി