മിയയുടെ ഈ ഫോട്ടോസ് അല്പം ഗ്ലാമർ അല്ലേ ? കാണുക .

799

മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്‌തു പ്രശസതയാണ് മിയ ജോർജ് .ഷെർലക് ടോംസ് ,ഇര, പരോൾ എന്നി സിനിമകൾ ആണ് മലയാളയത്തിൽ മിയ അവസാനം അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ .മിയയുടെ കിടിലൻ ഫോട്ടോസ് കാണുക .