മുംബൈയിലെ ആരും കാണാത്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകള്‍ കുട്ടികളെ കാണിക്കരുത്

7740

മുംബൈയിലെ ആരും കാണാത്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകള്‍ കുട്ടികളെ കാണിക്കരുത് .കുറ്റവാളി സാനിധ്യവും ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളും കൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധമായ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ചുവന്ന തെരിവാണു കാമാത്തിപുര അവിടുത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ