വിമലാ രാമന്റെ ഒരു തകർപ്പൻ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്‌ ! കാണുക .

420

മലയാളം തമിഴ് , തെലുഗ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തയായ വിമലാ രാമൻ ഒരു മികച്ച മോഡൽ കൂടി ആണ് .വിമലാ രാമന്റെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും ഫോട്ടോസും എപ്പോഴും തരംഗം ആകാറുണ്ട് .