ശ്രീദേവിയുടെ മകൾക്കു അല്പവസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ട്രോളുകളുടെ പെരുമഴ.നടിയുടെ വിവാദ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു

78

Janhvi Kapoor steps out in style in a tee, gets mercilessly trolled.Here is those sensational Photos which were mercilessly trolled.

Some of the funny trolls are follows