സിനിമ മേഖലയിൽ എനിക്ക് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല :- മഞ്ജു വാര്യർ !! പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കൾ അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് – ഇതിനു പാർവ്വതിയുടെ പ്രകോപനപരമായ ട്വീറ്റ് വീഡിയോ കാണുക

142

Watch Video: